HOME
 
 
 
 


HOME

verwachte tijdschema van het NK

zaterdag starten we om:
9 00 uur met Cutting t/m 12.00 uur
13.00 uur teampenning open 1e en 2e run
14.30 uur teampenning amateur 1e en 2e run
18.00 uur Ranch sorting 1e run t/m 21.00 uur
zondag starten we om:
  9.00 uur Ranch sorting 2e run
12.00 uur Ranch sorting Finale
13.30 uur Cattle penninf 1e en 2e run
15.00 uur Finale teampenning open
15.30 uur Finale teampenning amateur
16.30 Finale cattle penning
18.00 uur Working  Cowhorse open
19.00 uur Working Cowhorse amateur.

Let op dit zijn de verwachten tijden , je bent zelf verantwoordelijk dat je optijd klaar staat. Welkom op de website van Dutch Teampenning Association

De Dutch Teampenning Association (DTA) stelt zich ten doel om de vee-onderdelen in de western ruitersport, te weten Team Penning, Cattle Penning en Team Sorting, in Nederland een door iedereen begrepen en gewaardeerd wedstrijd onderdeel te maken.

DTA streeft naar volwaardige acceptatie van de bovengenoemde vee-onderdelen, in Nederland en op Europees niveau. Het introduceren van DTA regelgeving voor deze wedstrijdonderdelen is daarbij een eerste uitgangspunt.

Daarnaast stelt DTA zich ten doel deelname aan Europese en Nederlandse kampioenschappen mogelijk te maken en zoekt op dit moment aansluiting bij de federatie "Team Penners America".

Door het organiseren van wedstrijden en de Highpoint competitie streeft DTA niet alleen naar meer bekendheid voor team penning en de regelgeving maar ook naar popularisatie ervan.

Dutch Teampenning Association is officieel opgericht op 12 december 2005 uit een groep teampenning enthousiastelingen.
1 januari 2006 is Dutch Teampenning Association toe getreden tot de Federatie van Nederlandse Westernverenigingen Nederland

Het doel van de vereniging is het beoefenen van veeonderdelen in de western ruitersport, zoals teampenning, cattlepenning en teamsorting in Nederland, de promotie en stimulering daarvan en de acceptatie als volwaardige sport.

Getracht wordt om het doel te bereiken door:

  • Deelname aan Europese en Nederlandse kampioenschappen mogelijk te maken en international samenwerking op europees en wereld niveau ondermeer door aansluiting bij de Federatie van Nederlandse Western Verenigingen.
  • Het Organiseren van een Highpoint Competitie.
     

Er wordt gestreefd naar uitbreiding  met teampenning enthousiastelingen uit het hele land.

Op deze website zal DTA u op de hoogte houden van de ontwikkeling van vee-onderdelen binnen de Nederlandse wedstrijdsport. De site zal regelmatig bijgewerkt worden met wedstrijduitslagen, de agenda, en nieuws van het bestuur. Voor het opmaken van de wedstrijduitslagen en bij het aanmelden van nieuwe teams roepen wij iedereen die het DTA een warm hart toedraagt op om bij te dragen aan goed fotomateriaal.

 

 
 

Dutch Teampenning Association
Contact Sitemap Home